Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullmakt utfärdad till sockenhantverkare av landshövdingeämbetet. Genom fullmakten fick hantverkaren rätt att utöva sitt yrke i ett härad på landsbygden i utbyte mot att han erlade näringsskatt. Näringsfrihet infördes i Finland 1879.

Finsk beskrivning

käsityöläiskirje, lupa harjoittaa käsityöammattia

Maaherranviraston laatima lupakirja pitäjässä tointaan harjoittavalle käsityöläiselle. Asiakirja takasi käsityöläiselle oikeuden harjoittaa ammattiaan maaseudulla kihlakunnassa elinkeinoveron suorittamista vastaan. Elinkeinovapaus tuli voimaan Suomessa 1879.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 620-621.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/