Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1500-talet förled i vissa ord om skattetal eller skatt, vanligen benämnt (ordinarie eller extraordinarie) gärd.

Finsk beskrivning

ylimääräisvero-, apuvero-

1500-luvulta lähtien esiintyvä yhdyssanan alkuosa, joka viittaa veroihin tai erityisesti ylimääräisiin tai apuveroihin.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 87.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1500-tal

1527–