Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt av tillfällig natur, för ett visst ändamål, som krig eller kröning, kungabarnens bröllop eller om kungen måste resa i rättsärenden. Fastän gärden ursprungligen var av tillfällig natur övergick den ofta senare till att bli permanent. Från och med 1600-talet kallades den också kontribution eller bevillning. Gärd var också en benämning på mantal i äldre författningar.

Finsk beskrivning

ylimääräinen vero, suostuntavero, apuvero

Määräaikaiseksi tarkoitettu vero, joka kerättiin tiettyä tarkoitusta varten, kuten esim. sotaa tai kuninkaan matkakuluja varten.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 367.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 550–551.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 111.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lappalainen, Jussi T. (toim.) , Verotushistoriaa 1 , 51 , Turku: Turun yliopisto 1999 , 36.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 144.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Latin precaria
Dåtida finska vero, pappissuostunta

Synonymer

gärden
precaria