Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordning eller reglemente med bestämmelser över de åtgärder som skulle företas i händelse av eldsvåda eller vid släckande av eldsvåda.

Finsk beskrivning

palojärjestys

Källor

Inga källor