Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Båtsman vid flottan, tillhörande kompani som underhölls genom indelning (rusthåll). Efter grundandet av Karlskrona örlogsstation uppstod ett behov av att förlägga ett större antal båtsmän i närheten av stationen, vilket resulterade i inrättandet av båtsmansindelningen.

Finsk beskrivning

ruotumerisotilas, ruotupursimies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 337 (båtsman).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/