Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums konststat, förmodligen för uppgiften att skaffa ved och elda vid tillmakningen (en metod för att spränga genom eldning med ved och begjutning med vatten). Vedgillare förekom också vid andra gruvors vedkontor eller vedkompani.

Finsk beskrivning

polttopuun hankkija (kaivostoimi)

Källor

Heckscher, F. Eli , Sveriges Ekonomiska Historia från Gustav Vasa 3 del , Stockholm: Bonnier 1935–1949 .

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 145.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

wedegillare