Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Heckscher, F. Eli , Sveriges Ekonomiska Historia från Gustav Vasa 3 del , Stockholm: Bonnier 1935–1949 .


V

Tjänsteman upptagen på Bergskollegiums konststat, förmodligen för uppgiften att skaffa ved och elda vid tillmakningen (en metod för att spränga genom eldning med ved och begjutning med vatten). Vedgillare förekom också vid andra gruvors vedkontor eller vedkompani.