Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som förestår brännvinsbränneri. Indelades i förste och andre etc. brännmästare.

Finsk beskrivning

polttimomestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 61.

Andra språk

Inga termer på andra språk