Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Om brännvinsarrende) en tunna säd: den enhet enligt vilken avgiften för kronoarrendet beräknades i städerna 1775–1800. Bränntunna var även en benämning på en viss kvantitet säd som var avsedd för brännvinsbränning. Avgiften utgick in natura (vanligtvis i råg) eller i gängse mynt efter markegången.

Finsk beskrivning

viinatynnyri*, viinanpoltto-oikeuden vastineena maksettu viljaerä

Tarkoitti viinanpolttooikeuden eli viina-arennin yhteydessä tynnyrillistä viljaa eli yksikköä, jolla kruununvuokrat laksettiin kaupungeissa 1775–1800. Viinatynnyri oli nimitys tietylle määrälle viljaa, josta oli tarkoitus polttaa alkoholia. Maksu perittiin luonnontuotteissa, tavallisimmin rukiina, tai myyntihinnan perusteella määriteltynä rahasummana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 577.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/