Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person med uppgift att utöva kontroll över brännvinsbränningen.

Finsk beskrivning

viinantarkastaja , viinankontrollööri

Viinanpolttoa valvonut virkamies.

Källor

Historiallinen sanomalehtikirjasto: Historiska tidningsbiblioteket.Kansalliskirjasto: Nationalbiblioteket, http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 61.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

brännerikontrollör