Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Om bränneri och destiIleringsverk) den totala mängd brännvin som en stad fick tillverka, efter att allmän och fri rätt till brännvinsbränning återinförts år 1800.

Finsk beskrivning

viinanvalmistuskiintiö*

Viinanpolttimoille ja tislaamoille vuonna 1800 annettu määräys koskien kaupunkikohtaista sallittua viinanvalmistusmäärää.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 572–573.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/