Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som beivrar överträdelse av brännvinsförordningen.

Finsk beskrivning

viinaviskaali*

alkoholin valmistusta valvonut viskaali

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.