Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskänkning, ofta om brännvinsförsäljning.

Finsk beskrivning

anniskelu, vähittäismyynti

Alkoholin, erityisesti vahvan alkoholin vähittäismyynnistä käytetty termi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 573.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska vähittäismyynti