Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De årligen till kronans Allmänna militiekassa influtna arrendena för förpaktad brännvinstillverkning och -försäljning på fästningarna Sveaborg, Svensksund, Svartholm, Kymmenegård och Bomarsund. Medlen gick till kasernbyggen och inköp av hemman och lägenheter som bestod fästningen med förnödenheter.

Finsk beskrivning

viinan valmistus- ja myyntioikeuden vuokraamisesta saadut tulot (sotilasrahasto)

Vuosittain Yleiselle sotilaskassalle maksetut tulot viinan valmistus- ja myyntioikeuden vuokraamisesta Suomenlinnan, Ruotsinsalmen, Mustasaaren, Kymin ja Bomarsundin linnoituksissa. Varat käytettiin kasarmien rakentamiseen sekä linnoituksen tarvikkeiden tuotannosta vastaavien tilojen ja omistusten hankintaan.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 723-724.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .