Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En stads tillstånd (privilegium) att bedriva sjöfart till utlandet och där utländska fartyg hade rätt att besöka hamnen. Den aktiva stapelrätten inbegrep även rätten att motta, lagra och distribuera varor för import eller export.

Finsk beskrivning

aktiivinen tapulioikeus, täydet tapulioikeudet

Oikeus lähettää laivoja ulkomaisiin satamiin ja käydä kauppaa ulkomaille. Ensimmäisen luokan tapulikaupungilla oli sekä aktiivinen että passiivinen tapulioikeus.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 . http://runeberg.org/pieni/

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 24.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 96.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska stapelrecht

Synonymer

fullständig stapelrätt
stapelfrihet