Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som å ämbetets vägnar verkade som allmän åklagare vid domstol. Från och med 1918 kallades han allmän åklagare. Termen användes under svenska tiden och autonoma tiden ibland också som synonym till ombudsman, fullmäktig, advokat.

Finsk beskrivning

virallinen syyttäjä

Virkamies, joka virkansa puolesta toimi yleisenä syyttäjänä tuomioistuimessa. Vuodesta 1918 eteenpäin nimike oli yleinen syyttäjä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 199.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 15.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin actor publicus
Engelska public prosecutor
Dåtida finska virallinen syyttäjä

Synonymer

aktionator