Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prövning (av befogenhet eller formell behörighet) som lagen ålägger offentlig ämbetsmyndighet.

Finsk beskrivning

viranomaistutkinta, virallinen tutkinta

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 749 (prövning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk