Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet under senatens ekonomiedepartement som från 1819 gav ut ”Finlands Allmänna Tidning”, från 1860 också ”Suomalainen Virallinen Lehti” och 1899–1917 ”Finljandskaja Gazeta”, vilka skulle innehålla meddelanden om lagstadgade ärenden och offentliga kungörelser. Enheten förestods av en huvudredaktör, efter 1860 av två, en för den svenska och en för den finska tidningen, efter 1899 ytterligare en tredje för den ryska tidningen. Efter självständigheten lydde tidningen under Statsrådets kansli och den omorganiserades 1931 till en tvåspråkig tidning med namnet ”Officiella tidningen”.

Finsk beskrivning

Virallinen lehti

Senaatin talousosaston julkaisema lehti, nykyisen Virallisen lehden edeltäjä. Lehteä julkaistiin aluksi tällä nimellä vain ruotsiksi, mutta vuonna 1856 alettiin julkaista myös suomenkielistä versiota nimellä Suomen Julkisia Sanomia, vuonna 1866 nimi muutettiin Suomalaiseksi Wiralliseksi lehdeksi. Vuosina 1899-1917 lehdestä oli myös venäläinen painos nimellä Finljandskaja Gazeta. Vuodesta 1931 kaksikielisenä, ruotsinkielisen version nimi on Officiella Tidningen, suomenkielisen version nimi on Virallinen lehti.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1877, 1897 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar , 268/1931.

Historiallinen sanomalehtikirjasto: Historiska tidningsbiblioteket.Kansalliskirjasto: Nationalbiblioteket, http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 113.

Andra språk

Dåtida finska Suomen Julkisia Sanomia; Suomalainen virallinen lehti; Virallinen lehti

Synonymer

Finlands officiella tidningar
Officiella tidningen