Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Poststyrelsens trafikavdelning. Tidningskontoret ersattes 1928 av Tidningspostkontoret.

Finsk beskrivning

sanomalehtitoimisto*, lehtitoimisto* (Postihallitus)

Källor

Inga källor