Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1881 avdelning vid Poststyrelsen vilken ansvarade för posttrafiken och den infrastruktur som krävdes för den. Trafikavdelningen delades in i tre kontor: Statistiska kontoret, Reklamationskontoret och Tidningskontoret. Avdelningen avskaffades 1927 då Poststyrelsen gick ihop med Telegrafstyrelsen och bildade Post- och telegrafstyrelsen.

Finsk beskrivning

liikenneosasto (Posti- ja lennätinhallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 780 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930: 357 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 592.