Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på byråerna vid Järnvägsstyrelsens trafikavdelning, vilka behandlade och expedierade de ärenden som hörde till trafikdirektörens uppgifter.

Finsk beskrivning

liikennepäällikön toimistot*

Rautatiehallituksen liikenneosaston liikennetirehtöörin eli -päällikön alaisuuteen kuuluneista toimistoista käytetty nimitys.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 361 (trafikdirektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1888: nr 30 .