Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trafikdirektörens biträde vid Järnvägsstyrelsens trafikavdelning.

Finsk beskrivning

liikennetirehtöörin assistentti, liikennepäällikön assistentti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1880.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 361 (trafikdirektör).