Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningschef för Järnvägsstyrelsens trafikavdelning och samtidigt medlem av Järnvägsstyrelsens kollegium. Till trafikdirektörens uppgifter hörde att övervaka att stationerna, tågen och betjäningen till sitt antal och sin kvalitet motsvarade de allmänna kraven på trafiksäkerhet.

Finsk beskrivning

liikennepäällikkö (Rautatiehallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1918, 1925 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 592.