Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Telegrafstyrelsen.

Finsk beskrivning

liikenneosasto (Lennätinhallitus)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk