Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att övervaka verksamheten inom telegrafväsendet. Telegrafinspektörer fanns vid Telegrafstyrelsen och Järnvägsstyrelsens trafikavdelning.

Finsk beskrivning

lennätinlaitoksen tarkastaja*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1918 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 349.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/