Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som vunnit laga kraft och alltså inte kan hänskjutas till högre instans.

Finsk beskrivning

lainvoimainen

Laillisen aseman saanut päätös, jota ei voida enää siirtää korkeamman instanssin ratkaistavaksi.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 461. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 159.

Andra språk

Dåtida finska lainvoiman saanut, lainvoimainen

Synonymer

inte appellabel
oappellabel