Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för lungsjuka barn. Sanatoriet förestods av en underläkare.

Finsk beskrivning

Tyrisevän lastenparantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk