Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland från och med 1781 benämning på lärare som avlönades av socknen och undervisade barnen i läsfärdighet. Verksamheten var delvis ambulatorisk till sin karaktär.

Finsk beskrivning

koulumestari, pitäjän koulumestari, kiertävä koulumestari

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 161, 198.

Andra språk

Tyska Schulmeister