Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott i varje församling 1922–1923 som hade i uppgift att reglera kyrkobetjäningens löner, i enlighet med kyrkans lönereform 1922. Som ordförande verkade kyrkoherden och som ledamöter församlingens ordinarie klockare och organist, samt tre till fem av kyrkostämman valda medlemmar. Förslaget skulle underställas landshövdingen innan det fick verkställas.

Finsk beskrivning

palkkojen järjestelytoimikunta*

kirkon palkkauudistuksen (1922) toteuttamiseksi kuhunkin seurakuntaan perustettu toimikunta 1922–1923

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 (klockar-orgelnist): nr 186: § 17–20: 745.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

regleringsutskott