Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattehemman som under två år inte hade kunnat betala sina skatter till kronan.

Finsk beskrivning

verohylky

Tila, joka maksamattomien verojen takia joutui valtiolle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 62, 214.

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 242.

Andra språk

Inga termer på andra språk