Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den nunneorden som uppstod i det systrakloster som grundades av den heliga Klara 1212 under ledning av den helige Franciskus. Den andra orden var utpräglat kontemplativ. Klostren styrdes av en abbedissa och underlydde franciskanernas generalminister och dess provinsialförmän. I Sverige grundades S:ta Klara kloster i Stockholm 1289. Det stängdes 1527 och de sista nunnorna flyttade till det övergivna gråbrödraklostret i Stockholm där de levde till 1573.

Finsk beskrivning

Pyhä Fransiskuksen toinen sääntökunta*;klarissalaiset eli fransiskaanien naisluostarijärjestö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

klarissa
klarissor