Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Korsyster som i klarissornas konvent förmedlade undervisning i läsning och skrivning.

Finsk beskrivning

domina

klarissaluostarin lukemisen ja kirjoittamisen opettajatar (fransiskaanit)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 572.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fru