Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som hade anslagits åt hovrätt.

Finsk beskrivning

hovioikeudenrahat*; hovioikeudelle maksettu vero

Källor

Inga källor