Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning på de lägre tjänstemännen vid en hovrätt under svenska och autonoma tiden.

Finsk beskrivning

hovioikeudenapulainen*

hovioikeuden alempi virkamiehistö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212.