Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden benämning på ett pastorat där ämbetsinnehavaren tillsattes direkt av kejsaren. De imperiella pastoraten var indelade i tre klasser.

Finsk beskrivning

keisarillinen kirkkoherrakunta

Nimitys kirkkoherrakunnalle, jonka viranhaltijan nimitti suoraan keisari.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 814.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 265.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska keisarillinen kirkkoherrakunta

Synonymer

imperialt pastorat
imperiellt gäll