Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med sekreteraruppgifter i Kungliga kansliet under 1500–1600-talet.

Finsk beskrivning

kansliasihteeri (Kuninkaan kanslia)*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska kanzleiverwandter