Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Lindeqvist, K.O. , Hämeenlinnan kaupungin historia : Kaupungin historia Ruotsin vallan aikana II , Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki 1926 .


G

Samlande benämning på de två kontor som under ledning av var sin överdirektör skötte tullförvaltningen under den tid som tullväsendet förvaltades av Generaltullarrendesocieteten.