Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den folkmängdstabell som varje domkapitel från 1774 sammanställde vart femte år åt Tabellverket, utifrån kontraktens prosttabeller. Stiftstabellen ersatte länstabellen. Uppgiften övertogs 1865 av Statistiska ämbetsverket.

Finsk beskrivning

hiippakuntataulukko*

Tuomiokapitulien taulukkolaitokselle laatimat väestötaulukot.

Källor

Statistiska centralbyrån: Statistics Sweden. Beskrivning av arkivmaterialet, http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Anvanda-SCBs-arkiv/Arkivbeskrivning/Beskrivning-av-arkivmaterialet/

Andra språk

Inga termer på andra språk