Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Statistiska centralbyrån: Statistics Sweden. Beskrivning av arkivmaterialet, http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Anvanda-SCBs-arkiv/Arkivbeskrivning/Beskrivning-av-arkivmaterialet/


S

Benämning på den folkmängdstabell som varje domkapitel från 1774 sammanställde vart femte år åt Tabellverket, utifrån kontraktens prosttabeller. Stiftstabellen ersatte länstabellen. Uppgiften övertogs 1865 av Statistiska ämbetsverket.