Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kontor inom diverse ämbetsverk vilket gjorde upp statistik för det berörda förvaltningsområdets behov. Vid Poststyrelsens trafikkontor fanns ett statistiskt kontor, likaså vid Järnvägsstyrelsens byråavdelning, vilket 1922 flyttades till den nyinrättade ekonomiavdelningen och 1932 till tariffavdelningen.

Finsk beskrivning

tilastollinen konttori, tilastotoimisto

Eri virastojen alaisuudessa toimineiden tilastojen laatimisesta vastanneiden konttoreiden nimitys. Muun muassa Postihallituksen sekä Rautatiehallituksen alaisuudessa toimi tilastollinen konttori.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 332.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 8 .