Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt tillsatt kommitté som beredde och verkställde specialstatistik till myndigheterna. Åren 1901–1915 fanns en statistisk kommitté i Helsingfors vilken verkade i anslutning till stadsfullmäktige och Statistiska centralbyrån. En lantbruksstatistisk kommitté verkade under 1910- och 1920-talen, och från 1953 sammanställde en statistisk kommitté statistik över jordbruket.

Finsk beskrivning

tilastokomitea

Källor

Inga källor