Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lantmätare som var verksam i större region, provins eller landskap cirka 1630–1683. Provinsiallantmätaren gjorde huvudsakligen upp geometriska jordeböcker, stadskartor och geografiska kartor. I Finland fanns på 1640-talet tre provinsiallantmätare.

Finsk beskrivning

provinssiaalimaanmittari, maakuntamaanmittari

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 544.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Engelska provincial surveyor

Tid

Svenska tiden

1600-tal

ca 1630–1683