Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som förutom provinsialläkaren var anställd inom ett provinsialläkardistrikt. Anställningen av biträdande provinsialläkare föreslogs i Finland 1811. De skulle ha samma kompetens som provinsialläkarna och i sin yrkesutövning följa den instruktion som var fastställd för provinsialläkarna.

Finsk beskrivning

apulaispiirilääkäri

Varsinaisen piirilääkärin lisäksi lääkäripiiriin palkattu lääkäri. Apualaispiirilääkärien palkkaaminen alkoi Suomessa 1811. Heillä tuli olla sama pätevyys ja tehtävät kuin piirilääkärillä.

Källor

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .