Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bostad med tillhörande jord, anslagen i civilstaten som löneförmån åt provinsialläkaren på Åland efter 1780. Räntan gick fram till år 1832 odelad till provinsialläkaren. Därefter uppbars den för kronans räkning, på samma sätt som för civilstatens andra boställen.

Finsk beskrivning

piirilääkärin virka-asunto

Asunto ja siihen kuuluva maa, jonka tuotto oli siviilivirkakuntaa koskevien säädösten mukainen palkkaetu Ahvenanmaan piirilääkärille vuodesta 1780 eteenpäin. Tuotto maksettiin lyhentämättömänä piirilääkärille vuoteen 1832 asti, sen jälkeen perintä siirtyi valtion hoidettavaksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 87.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 280 (provincialläkare).

Andra språk

Inga termer på andra språk