Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstgöringsområde för provinsialläkare. De första provinsialläkardistrikten, Borgå och Vasa, tillkom i Finland 1749/1750. Tavastehus tillkom 1752, Åbo 1753, Lovisa 1755, Björneborg 1758, Uleåborg 1773, Kuopio 1776, Åland 1779, Torneå 1781 och Heinola 1795. Gamla Finland indelades i fyra distrikt 1816. Distriktsindelningen justerades 1857. Antalet distrikt fixerades då till 50. Distriktsgränserna fick inte överskrida länsgränserna, utan varje län var indelat i flera distrikt. Efter 1883 grundades inga nya distrikt. Distrikten drogs in 1939 då sjukvården reformerades.

Finsk beskrivning

piirilääkärinpiiri*

piirilääkärin toimialue; Piirilääkärin toimialue. Ensimmäinen piiri eli Porin ja Vaasan piirilääkärinpiiri perustettiin vuonna 1749/50.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 , 186.

Piirilääkärit. Arkistojen portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Piiril%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit