Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialdomstol som från 1812 avgjorde ägodelningsmål och stridigheter mellan delägare i en by, särskilt i anslutning till storskiftet. Ägodelningsrätten bestod av en ordförande, ett hovrättsråd eller en häradshövding samt en sekreterare. Den avskaffades 1917.

Finsk beskrivning

Viipurin läänin maanjako-oikeus

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1819, 1824, 1866, 1897, 1917–1918 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 85.

Andra språk

Dåtida finska maanjako-oikeus Viipurin läänissä

Tid

Synonymer

Viborgs ägodelningsrätt
Ägodelningsrätten för Viborgs län