Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lantmäteriinstruktion för skattläggning av hemman som efter 1828 tillämpades i Viborgs län och från 1848 också i stora delar av det övriga Finland. Skattläggningen skulle föregås av storskifte. Därefter beräknades hemmanets skatt enligt den verkliga avkastningen och hemmanets andel i byalagets totala skattebörda.

Finsk beskrivning

Viipurin läänin verollepanotapa

Maanmittauslaitoksen tilojen verollepanon tueksi laatima ohje, jota vuoden 1828 jälkeen sovellettiin Viipurin läänissä ja vuodesta 1848 lähtien myös muualla Suomessa. Verollepano tuli suorittaa isojaon jälkeen, jolloin tilan verotus laskettiin käyttäen perusteena sen todellista tuottoa sekä sen osuutta kyläkunnan koko verorasituksesta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Viipurin läänin verollepanotapa

Synonymer

karelska metoden
Karelska skattläggningsmetoden