Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den lantmäteriinstruktion för skattläggning av hemman som från 1775 tillämpades i Savolax och Karelen. I stort sett motsvarade den den nyländska skattläggningsmetoden men avkastningen beräknades i örestal. Metoden infördes i norra Finland 1848. Skattläggningen gjordes på nytt inför storskifte. Byalagets totala avkastning och mantal beräknades och fördelades enligt örestal på varje hemman. Först därefter skiftades jorden.

Finsk beskrivning

Savo-Karjalan verollepanotapa

Maanmittauslaitoksen ohjeistus tilojen verollepanotavasta, jota sovellettiin vuodesta 1775 Savossa ja Karjalassa. Vastasi pääosin Uudenmaan verollepanotapaa paitsi että nyt myös tuotto laskettiin äyrilukuun. Metodi otettiin käyttöön Pohjois-Suomessa 1848. Verollepano tehtiin uudestaan ennen isojakoa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Skattläggningsmetoden i Savolax och Karelen