Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Vasa hovrätt utnämnd förlikningsman vid skattläggningsverket i Savolax från och med 1778.

Finsk beskrivning

ylimääräinen verollepanotuomari

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1778): 238.