Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman anställd av Vasa stad.

Finsk beskrivning

ylimääärinen meriviskaali

Vaasan kaupungin virkamies.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk